AD company

AD company är ett av promotion-branschens äldsta och mest etablerade bolag i Sverige. Under åren har sortimentet förändrats och i takt med en ökad satsning på att garantera hållbarhet i hela leveranskedjan har sortimentsområdena blivit färre men djupare. Numera består sortimentet av bland annat flergångsbärkassar, paraplyer och säkerhetsprodukter. Vi har ett eget tryckeri i Jönköping vilket skapar snabba leveranser utan extra miljöpåverkan i frakter etc. Alla våra fabriker har genomgått vårt CSR program för att säkerställa socialt ansvar och en hållbar produktion. Vi gör även kemikalieanalyser på våra produkter för att se att de uppfyller kraven för REACH. För din och dina kunders trygghet.
MEMBER SINCE
2017-09

Varumärken:

AD Company AD Company CSR