Supékort

Supékort är ett familjeägt entreprenörsbolag i fjärde generationen som funnits i olika former sedan 1899, idag drivs bolaget av Bo-Wilhelm Horndahl med inriktning på affärsgåvor. Supékort har 360 auktoriserade återförsäljarbolag i Norden, vi är aktiva på den svenska, finska, norska och tyska marknaden. Huvudkontoret är beläget i Norrköping med lager och logistik, säljkontor finns i Stockholm, Båstad, Helsingfors i Finland och Rutlingen i Tyskland. Vi är 80 anställda med en omsättning på 250 miljoner i bolagsgruppen för 2018.
MEMBER SINCE
2019-08

Varumärken:

Supékort