PTS Askeroth

1938 grundades PTS Askeroth AB. Under slutet av 40-talet var företaget pionjärer inom importhandel från ”Fjärran Östern” med fokusering på Japan. 1986 utökade vi verksamheten med ett eget lager för att nå en större kundgrupp med snabb service och mindre krav på stora volymer. Fokuseringen låg främst på egna handlare inom fack- och detaljhandeln. 1992 formades företaget till vad det representerar idag med huvudsaklig inriktning på import av fritids- och hushållsprodukter. Detta år, efter flera års samarbete, fick vi även agenturen för THERMOS® produktsortiment. Vi har idag marknadens bredaste sortiment av termosar med starka och marknadsledande varumärken som THERMOS® och VILDMARK™.
MEMBER SINCE
2017-10

Varumärken:

Buffé™ Thermos® Vildmark™